REFERENCJE

Portowe Przedsiębiorstwo Eksploatacji Urządzeń Energetycznych i Wodnych ,,Sieć" spółka z o.o. w ramach prac budowlanych, realizowanych na ternie portu Gdynia współpracuje z firma Telwent. Firma ta wykonała między innymi:

1. Przeciski rurami stalowymi o średnicach w zakresie od 200mm do 500mm o łącznej długości 150m będącymi rurami osłonowymi dla kanalizacji sanitarnej na nabrzeżu Francuskim, nabrzeżu Indyjskim i przy ul. Solidarności.

2. Przeciski rurami stalowymi o średnicy 500mm o łącznej długości 100m będącymi rurami osłonowymi dla wodociągu.

3. Przewierty sterowane dla kanalizacji deszczowej i wodociągu rurami PE o średnicach 280mm, 160mm i 110 mm o łącznej długości 200m na nabrzeżu polskim.

Potwierdzamy, że roboty zostały wykonane terminowo, z zachowaniem wysokiego poziomu, jakości i zgodnie z zamówieniem.

Portowe przedsiębiorstwo Eksploatacji Urządzeń energetycznych i widnych ,,Sieć" spółka z o.o. rekomenduje firmę Telwent, jako solidnego, profesjonalnego i godnego zaufania partnera.

P.P.E.U .E i E
,,Sieć" sp z o.o
ul. Rotterdamska 7
81-337 Gdynia

Więcej...

GALERIA:

Zenphoto Error

MySQL Error: Zenphoto could not connect to the database server.Check your zp-config.php file for the correct host, user name, and password.Note that you may need to change the host from localhost if your web server uses a separate MySQL server, which is common in large shared hosting environments like Dreamhost and GoDaddy.Also make sure the server is running, if you control it.