Referencje


Od stycznia 2003 roku stale współpracujemy z przedsiębiorstwem Telwent sp. z o.o. Firma ta wykonała na nasze zlecenie szereg usług związanych z wykonaniem przejść podziemnych bezwykopową metodą przewiertów sterowanych oraz przecisków, w zakresie średnic o 40mm do 350mm.
Należy podkreślić, że firma Telwent sp. z o.o. jest organizacją zdolną w krótkim czasie wykonać bardzo poważne zadania a, przygotowanie logistyczne pozwala na minimalizację czasu wykonania usługi. Na uwagę zasługuje fachowość kadry oraz bardzo wysoka jakość i organizacja pracy. Dzięki współpracy z ta firmą mogliśmy terminowo zrealizować wiele kontraktów.
Doskonała znajomość branży oraz efektywne wykorzystanie posiadanej wiedzy i doświadczenia są zapewne przesłankami pozwalającymi z całą odpowiedzialnością polecić firmę Telwent Sp. z o.o Inwestorom, którzy poszukują wykonawcy oferującego usługi z zakresu wykonawstwa przejść bezwykopowych.

Gaz Budowa Sp z o.o
78-230 Karlino
ul. Kołobrzeska 2

P.U.P "AQUA-PORT" Infrastruktura Techniczna sp. z o.o od roku 2000 współpracuje z przedsiębiorstwem ,,TELWENT" sp. z.o.o z siedzibą Staniszewo 114, 83-328 Sianowo w zakresie realizacji przepychów i przewiertów sterowanych. Na nasze zlecenia przedsiębiorstwo to wykonało przepychy rurami stalowymi o średnicach Dn 200 do Dn 45 i dł. od 12m do 36m oraz przewierty sterowane dla przejścia rurami HDPE w zakresie średnic od 110 mm do 250 mm o długości od 60 m do 200 m. Prace te były wykonane dla potrzeb budowanych przez nas sieci wodociągowych i sieci kanalizacji deszczowej na terenie portu Gdańsk.
Zlecane przez nas prace przedsiębiorstwo ,, Telwent:" Sp. z o.o. zawsze realizowało terminowo i w sposób fachowy, spełniając wszystkie wymagania techniczne i projektowe.

Przedsiębiorstwo Usługowo-Produkcyjne
AQUA-PORT sp. z o.o
Infrastruktura Techniczna
80-601 Gdańsk, ul. Mjr.H. Sucharskiego 69


P.I Hydroinstal Czesław Drewa od 2001 roku współpracuje z przedsiębiorstwem ,,Telwent" Sp. z o.o. z siedzibą w Staniszewie 114, 83-328 Sianowo w zakresie przewiertów sterowanych.
Na nasze zlecenie przedsiębiorstwo to wykonało przewierty sterowane rurami HDPE w zakresie średnic od 110mm do 400mm o dł. od 60 do 200m.
Prace te były wykonane dla potrzeb budowlanych przez sieci wodociągowych i kanalizacyjnych. Zlecane przez nas prace przedsiębiorstwo ,,Telwent" Sp. z o.o. zawsze realizowało terminowo i w sposób fachowy, spełniając wszystkie wymagania techniczne i projektowe.

P.I Hydroinstal
84-239 Bolszewo, ul. Chłopska

Zaświadczam o współpracy z firmą Telwent od wielu lat.
Współpraca układa się bardzo pomyślnie.
W tym okresie wykonane były przez firmę Telwent przewierty sterowane pod drogami, ciekami i rzekami oraz innymi przeszkodami terenowymi o średnicach rur od 63mm do 500mm i długości od kilku do ok 300 m. Prace wykonane profesjonalnie. Współpracę uważam za bardzo udaną.

Zakład Usług Kompleksowych
Sopot ul. Mickiewicza 35/7
Stanisław Adamek
Właściciel zakładu


Portowe Przedsiębiorstwo Eksploatacji Urządzeń Energetycznych i Wodnych ,,Sieć" spółka z o.o. w ramach prac budowlanych, realizowanych na terenie portu Gdynia współpracuje z firma Telwent. Firma ta wykonała między innymi:
1. Przeciski rurami stalowymi o średnicach w zakresie od 200mm do 500mm o łącznej długości 150m będącymi rurami osłonowymi dla kanalizacji sanitarnej na nabrzeżu Francuskim, nabrzeżu Indyjskim i przy ul. Solidarności.
2. Przeciski rurami stalowymi o średnicy 500mm o łącznej długości 100m będącymi rurami osłonowymi dla wodociągu.
3. Przewierty sterowane dla kanalizacji deszczowej i wodociągu rurami PE o średnicach 280mm, 160mm i 110 mm o łącznej długości 200m na nabrzeżu polskim.
Potwierdzamy, że roboty zostały wykonane terminowo, z zachowaniem wysokiego poziomu, jakości i zgodnie z zamówieniem.
Portowe przedsiębiorstwo Eksploatacji Urządzeń energetycznych i wodnych ,,Sieć" spółka z o.o. rekomenduje firmę Telwent jako solidnego, profesjonalnego i godnego zaufania partnera.

P.P.E.U .E i E
,,Sieć" sp z o.o
ul. Rotterdamska 7
81-337 Gdynia